Nếu Finsight phá sản thì tiền của tôi sẽ được xử lý như thế nào?

Theo như thỏa thuận của Finsight với Người dùng tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Tài sản của Người dùng Túi Thần Tài được quản lý đầu tư bởi Công ty Cổ phần Quản lỹ Quỹ Thiên Việt (TVAM) và quản lý tách bạch tại ngân hàng lưu ký Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank). Người dùng là Người hưởng lợi duy nhất và cuối cùng đối với tài sản được TVAM quản lý đầu tư theo ghi nhận tại Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư được ký kết giữa TVAM và Finsight.

Trong trường hợp Finsight phá sản và căn cứ theo quy định pháp luật, Finsight không được phép sử dụng các tài sản Người Dùng (hiện đang được lưu giữ bởi ngân hàng lưu ký Vietcombank) để thực hiện các nghĩa vụ nợ của công ty. Người Dùng Túi Thần Tài của Finsight hoàn toàn có thể lấy lại vốn và/hoặc tài sản của mình. TVAM - đơn vị quản lý đầu tư sẽ thực hiện phân chia lại phần vốn và/hoặc tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Người Dùng và Finsight, theo danh sách, thông tin và dữ liệu mà Finsight chuyển giao, cung cấp cho TVAM tại thời điểm phát sinh sự kiện

Tải ứng dụng miễn phí

Nhận tiền lời mỗi ngày, đến 6%/năm

Android AppAndroid App