Nhằm hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu đầu tư vào các sản phẩm tài chính nhưng có mức vốn ban đầu không cao, Finsight mang đến các giải pháp thực thi thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư (BCC). Qua đó, BCC giúp tối ưu hóa thời gian và chi phí, dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình mà không phát sinh thêm các khoản chi phí khác.

Note: Hợp tác đầu tư là sự thỏa thuận giữa các bên đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một dự án nhất định, trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ lợi nhuận, phân chia tài sản mà không cần thành lập tổ chức kinh tế.

Tải ứng dụng miễn phí

Nhận tiền lời mỗi ngày, đến 6%/năm

Android AppAndroid App